روز ملی و استقلال "سوریه" از تحت قیمومیت فرانسه (1946م)

17 آوریل
روز ملی سوریه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كشور سوریه در غرب آسیا و در ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار دارد و دارای 185/180 كیلومتر مربع وسعت و بیش از 16 میلیون نفر جمعیت می باشد. پیش بینی می شود كه جمعیت آن تا سال 2025 بیش از 26 میلیون نفر خواهد بود. 88 درصد جمعیت آن را مسلمانان و بقیه را سایر ادیان، از جمله مسیحیان تشكیل می دهند. ملیت مردم سوریه عرب و زبان رسمی آنها نیز عربی است. پایتخت سوریه شهر دمشق و از شهرهای مهم آن حلب، حمص و لاذقیه می باشد. نظام سیاسی حاكم بر سوریه جمهوری چند حزبی با یك مجلس قانون گزاری است و حزب حاكم بر آن حزب بعث است. واحد پول كشور سوریه لیره سوریه می باشد. سوریه پیش از اضمحلال امپراتوری عثمانی، جزو متصرفات آسیایى آن كشور بود. سپس همراه لبنان، تحت قیمومیت فرانسه درآمد و سرانجام در جریان جنگ جهانی دوم، در سال 1941م به استقلال ظاهری رسید و رژیم جمهوری در آن كشور اعلام شد. با پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین، خاك سوریه را ترك نمودند و در 17 آوریل 1946، این كشور به استقلال كامل رسید كه روز ملی سوریه نیز به حساب می آید.

 

Share