سالروز اعلام انقلاب فرهنگی(1359 ش)

2 اردیبهشت
سالروز اعلام انقلاب فرهنگی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در 28 فروردین 1359، تعدادی از دانشجویان مسلمان كنترل دانشگاه تبریز را به دست گرفتند و فردای آن روز، منافقین و گروهك ها، دانشگاه تربیت معلم را تصرف كردند. به دنبال اولتیماتوم سه روزه از طرف شورای انقلاب به منافقین، مردم مسلمان، در دوم اردیبهشت 1359 موفق به شكست آنان شدند و این حركت مورد تأیید امام قرار گرفت. پس از آن، ضرورت ایجاب می كرد تا دانشگاه ها برای مدتی تعطیل باشد تا تغییر و تحولی اساسی در تمام نظام آموزشی كشور انجام شود، از این رو دانشگاه ها از آن روز تعطیل شدند تا با مطالعه و دقت و فرصت كافی، تحولی بنیادین و اساسی در نظام دانشگاهی كشور پدید آید. این وظیفه به عهده ستاد انقلاب فرهنگی محوَّل گردید تا این كه دانشگاه ها در 27 آذر 1361 در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، بازگشایی شدند. این حركت با هدف اسلامی كردن دانشگاه ها و خارج ساختن عوامل طاغوتی بود كه به انقلاب فرهنگی موصوف گردید.

 

 

Share