تولد "ویلیام تُرنِر" نقاش معروف انگلیسی (1775م)

23 آوریل
جوزف ویلیام تُرنِر(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

جوزف ویلیام ترُنِر نقاش معروف انگلیسی در 23 آوریل 1775م در خانواده ای تنگ دست در انگلستان به دنیا آمد. مادرش مدتی پس از تولد ویلیام، به بیماری سختی دچار شده و پس از ابتلابه جنون، درگذشت. از این رو، ویلیام تحت سرپرستی خاله اش قرار گرفت و در برخی كلاس های معماری و منظره سازی شركت كرد. وی از همان دوران كودكی از استعداد زیادی در نقاشی برخوردار بود به طوری كه وقتی در پانزده سالگی یك تابلوی آب رنگ او در فرهنگستان سلطنتی لندن به نمایش درآمد، اعجاب بازدیدكنندگان را برانگیخت و اعضای فرهنگستان، اثر او را بی نظیر و حاكی از نبوغ محض دانستند. از این زمان بود كه مورد حمایت و تشویق فرهنگستان قرار گرفت و در سال های بعد، پیشرفت زیادی در نقاشی حاصل كرد. ترنر در 20 سالگی تابلوی نور ماه و سال بعد كاخ نورهام و... را كشید و شهرتی بسزا به دست آورد. در این دوره، خریداران آثار ترنر هر روز زیادتر می شدند اما ترنر آثار خوب خود را از آنها دریغ می كرد و پنهان می نمود. ترنر تا مدتی منحصراً با آب رنگ كار می كرد اما پس از سن بیست سالگی، به نقاشی رنگ و روغن روی آورد. وی در نقاشی، تحت تأثیر نقاشی مناظر دریایى قرن هفدهم بود و با تأثیر از این سبك، آثار باشكوهی خلق كرد. در كارهای ترنر، خیال و پندار با واقع بینی در ستیز است. او به كارهای اساطیر یونان علاقه داشت و با مطالعه آنها، از این آثار الهام گرفت. ترنِر در سفری كه به ایتالیا داشت، سخت مجذوب كارهای هنرمندان آن سامان گردید و تأثیر فراوانی پذیرفت. تأثیر كارهای هنری ترنر به حدی است كه مقام او را در عالم نقاشی همانند جایگاه ویلیام شكسپیر در ادبیات قرار داده است. ترنر آثار دیگری را خلق كرده كه كاخ سنت میشل، بستر زرد و صبح ونیز از آن جمله می باشند. ویلیام ترنر سرانجام در 8 مارس 1851م در 76 سالگی درگذشت.

 

Share