دستور امام خمینی(ره) برای بررسی مجدد قانون اساسی (1368ش)

4 اردیبهشت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

با گذشت یك دهه از اجرای قانون اساسی مصوب سال 1358، علی رغم استحكام و نقاط قوت، مواردی در آن وجود داشت كه عدم اصلاح آنها، اداره كشور را با مشكلات جدی در آینده روبرو می ساخت. از اینرو، تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای عالی قضایی، از محضر امام خمینی(ره) خواستار تعیین هیئت بررسی متمم قانون اساسی شدند. حضرت امام نیز طی نامه ای به رییس جمهور وقت، ضمن معرفی هیئتی 20 نفره به همراه 5 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب آن هیئت، آنان را مسؤول بررسی و تغییر تعدادی از مواد و اصول قانون اساسی كردند. برخی از موارد مطرح شده برای تغییر عبارت بودند از: رهبری، تمركز در مدیریت قوه مجریه و قوه قضاییه، تعیین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روشن كردن راه بازنگری قانون اساسی، تعیین جایگاه مناسب برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و... . هرچند در اواسط كار، ارتحال حضرت امام روی داد و شورا به طور موقت تعطیل شد؛ ولی در 20 تیر 1368 ش، كار شورا به اتمام رسید و اصلاحات انجام شده جهت تأیید به حضور حضرت آیت اللَّه خامنه ای رهبر معظم انقلاب ارسال شد. موارد بازنگری شده به دستور مقام معظم رهبری در ششم مرداد همان سال به همه پرسی گذاشته شد و مورد تأیید 97/38 درصد شركت كنندگان در انتخابات قرار گرفت.

Share