اعتراض مردم امریکا به تهاجم علیه ویتنام (1971م)

25 آوریل
پرچم ویتنام,ویتنام شمالی وجنوبی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در ادامه اعتراضات گسترده مردم امریکا به عملیات نظامی این کشور در ویتنام، در 25 آوریل 1971م حدود دویست هزار تن از مردم امریکا در واشینگتن تظاهرات کردند. این تظاهرات، یکی از بزرگ ترین واکنش های اعتراض آمیز مردم امریکا علیه سیاست های تجاوزکارانه دولت این کشور در ویتنام بود. امریکا در این جنگ که از 1964م آغاز شد، نیم میلیون سرباز به این کشور اعزام کرد که ده ها هزار نفر از آنها، کشته و مجروح شدند. به همین دلیل، به موازات تشدید جنگ در ویتنام و کشته شدن افراد بیشتری از دو طرف، مخالفت مردم امریکا با اعزام فرزندانشان به ویتنام افزایش یافت. واشینگتن سرانجام بر اثر فشارهای داخلی و بین المللی و به خاطر شکست های پی درپی در جبهه های نبرد ویتنام، در سال 1975، ناچار به پذیرش شکست و خروج خفت بار از این کشور شد.

 

Share