مرگ "فرانسوا دوالیه" دیکتاتور خون خوار هائیتی (1971م)

25 آوریل
فرانسوا دوالیه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

دکتر فرانسوا دوالیه زمام دار پیشین هائیتی در سال 1907م در یکی از روستاهای هائیتی به دنیا آمد. وی از سال 1957م یک حکومت دیکتاتوری متکی بر قدرت نظامیان در هائیتی به وجود آورد و همواره سعی کرد با پول و تأمین مسایل رفاهی نظامیان، آنان را به خود وفادار نگاه دارد. او در طول 14 سال حکومت خود هیچ گاه از سوی نظامیان شاهد کودتا یا اقدامات براندازی نبود. دوالیه که همواره مورد حمایت مالی و اقتصادی امریکا و کشورهای غربی بود، در سال 1964م خود را رئیس جمهور مادام العمر هائیتی خواند. او اولین رئیس جمهوری بود که پسرش را به عنوان ولی عهد خود تعیین نمود. فرانسوا دوالیه در ادامه کسب قدرت مطلقه، در سال 1965م خود را با نام فرانسوای اول، امپراتور هائیتی اعلام کرد. در این دوران، فقر و بدبختی در تمام شهرها و روستاهای هائیتی به چشم می خورد و شورش های آزادی خواهانه سرکوب می گردید. هم چنین اکثر وام ها و کمک های بین المللی به وی، هزینه مصارف دولتی و ولخرجی های دوالیه و احیاناً رسیدگی به وضع نظامیان می شد. در سال 1969م با ائتلاف احزاب مخالف، حکومت دوالیه، موجی از ترور و کشتار را به وسیله جوخه های مرگ خویش علیه مخالفان به راه انداخت، به گونه ای که سازمان کشورهای امریکایی، حکومت او را متهم به ترویج تروریسم در قاره امریکای مرکزی کرد و روابط کشورهای عضو این سازمان با رژیم دوالیه تیره شد. فرانسوا دوالیه سرانجام در 25 آوریل 1971م در 64 سالگی درگذشت و حکومت را به پسر 19 ساله اش ژان کلود واگذار نمود.

 

Share