تأسیس سازمان مخوف گشتاپو در آلمان(۱۹۳۲میلادی)

۲۶ آوریل
تأسيس سازمان گشتاپو(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

یکی از اولین اقدامات حزب نازی پس از شکل گیری و مطرح شدن در صحنه سیاسی آلمان، تأسیس سازمان گشتاپو بود. این لغت که مخفف "پلیس مخفی آلمان" است پس از مدتی با خشونت، بی رحمی و بی قانونی مترادف گردید. گشتاپو از ابتدای شکل گیری با سرکوبی وسیع و شدید مخالفان هیتلر و حزب نازی، علاوه بر زندان و تبعید، مجازات هایى نظیر اردوگاه های مرگ و مجازات اعدام را تدارک دید. ریاست این سازمان مخفی بر عهده "هاینْریشْ هیمْلِر" قرار داشت و او در مدت بیش از ۱۰ سال که در این سمت بود آنچنان رعب و وحشتی ایجاد نمود که بسیاری از رؤسا و کارگردانان حزب نازی نیز به هراس افتاده بودند. گرچه برخی معتقدند کارایى مبالغه آمیز هیملر یک افسانه سیاسی بیش نبود اما شک نیست که دوره حاکمیت وی و گشتاپو در مناطق تحت حاکمیت حزب نازی، هزاران انسان گرفتار شده و در سخت ترین وضعیت به سر برده و یا کشته شدند. با فروپاشی نازیسم و رایش و تصرف آلمان به دست متفقین، این سازمان فروپاشید و هیملر نیز که در زمان خود هیتلر نیز عملاً دیکتاتوری آلمان را بر عهده داشت، به دست نیروهای انگلیسی بازداشت گردید و به جرم قتل عام های گسترده تحت بازجویی قرار گرفت اما قبل از اعدام به وسیله سم خودکشی نمود و در تاریخ ۲۵ ماه می۱۹۴۵ میلادی درگذشت.

 

Share