قطع رابطه رژیم آل سعود با جمهوری اسلامی ایران به دستور دولت آمریكا (1367ش)

8 اردیبهشت
آل سعود(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

پس از قتل عام زائران خانه خدا توسط رژیم آل سعود در نهم مرداد 1366 و وقوع حادثه جمعه خونین مكه، روابط ایران با این كشور به پایین ترین حد خود رسید و تعداد دیپلمات های ایرانی در عربستان سعودی به حداقل رسید در حالی كه اعضای سفارت سعودی در ایران نیز، از مدت ها قبل، تهران را ترك كرده بودند. تا اینكه سرانجام روابط سیاسی دو طرف كاملاً قطع شد و حتی در اعزام زائران بیت اللَّه الحرام و حرم شریف نبوی نیز برای چندین سال، وقفه ای پدید آمد. اقدام دولت عربستان سعودی برای قطع رابطه با ایران، در راستای همسویی سیاست این رژیم با اربابان آمریكایی خود و به منظور انحراف اذهان مسلمانان جهان از سیاست مخالفت حضور حجاج ایرانی خانه خدا در مراسم حج سال 1367 تفسیر شد.

 

Share