مرگ "راینهارْت دوزی" خاورشناس بزرگ هلندی (۱۸۸۳م)

۲۹ آوریل
راینهارْت دوزی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

راینهارْت دوزی، كتاب شناس، تاریخ دان و خاورشناس معروف هلندی، در ۲۱ فوریه ۱۸۲۰م در این كشور به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در علوم تاریخ و زبان شناسی ادامه داد و در ۲۴ سالگی به اخذ درجه دكترای ادبیات نائل آمد. دوزی گرچه با زبان های فرانسه، آلمانی، یونانی، انگلیسی و لاتین آشنایى داشت اما توجه بیشترش به زبان عربی بود. وی در ابتدا در كتابخانه دانشگاه شهر به مطالعه و فهرست برداری از كتب خطی شرقی پرداخت و در ۳۰ سالگی به عنوان استاد فوق العاده به تدریس در این دانشگاه مشغول شد. دوزی هم چنین علاوه بر مدیریت بخش نسخه های خطی شرقی، به تصحیح و شرح و انتشار متون عربی پرداخت. با این حال، علاقه اصلی دوزی، به تاریخ اندلس و عملكرد مسلمانان بود. وی برای تكمیل مطالعات و تنظیم و نگارش كتاب های خود به چندین كشور اروپایى مسافرت كرد و نسخه های خطی موجود را بررسی نمود. دوزی از آن پس كتاب های متعددی درباره تاریخ اسلام و اعراب نگاشت كه تاریخ اسلام از آغاز تا نیمه قرن نوزدهم، تاریخ سیاسی و ادبی عرب در اندلس و نقد كتاب فرازهایی از تاریخ اعراب مغربی از آن جمله است. به طور كلی شهرت اصلی دوزی، به خاطر تحقیقات مفصل او درباره تاریخ اعراب در اسپانیا و نیز فرهنگ تكمیلی قاموس های عربی می باشد. راینهارْت دوزی سرانجام در بیست و نهم آوریل ۱۸۸۳م در شصت و سه سالگی درگذشت.

Share