تصویب"معاهده ی تركمانچای" بین ایران و روس(1243 ق)

5 شعبان
امضای معاهده ترکمنچای(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

به موجب معاهده ی تركمانچای كه پس از شكست ایران در دومین دوره ی جنگ با روسیه در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار منعقد گردید، ولایات وسیع ایروان و نخجوان به روسیه واگذار شد. همچنین ایران سی میلیون روبل معادل پنج میلیون تومان به روسیه غرامت داد. حق كشتی رانی برای كشتی های روسی تایید شد و اتباع روسیه در ایران نیز امتیاز قضاوت كنسولی یا كاپیتولاسیون را به دست آوردند. دولت روسیه در برابر این همه امتیاز، تنها ولیعهدی عباس میرزا از شاهزادگان قاجار را به رسمیت شناخت.

 

Share