تولد "آلكسی كلودكلرو" ریاضی دان شهیر فرانسوی (۱۷۱۳م)

۳ می
الکسی کلود کلرو(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آلكسی كلود كلرو ریاضی دان فرانسوی، در ۳ می ۱۷۱۳م در پاریس به دنیا آمد. وی از كودكی به ریاضیات علاقه داشت و نبوغ خود را در این زمینه آشكار كرد به طوری كه در سیزده سالگی رسالاتی در مباحث ریاضی نگاشت و در هجده سالگی كتابی در ریاضیات تألیف كرد كه خیلی مورد توجه و تعجب ریاضی دانان قرار گرفت. از این رو در همان سال به عضویت آكادمی علوم فرانسه پذیرفته شد. كلرو در ۲۳ سالگی مأموریت یافت در نواحی قطب به اندازه گیری طول یك نصف النهار بپردازد. وی پس از مدتی توانست اندازه یكی از مدارهای زمین را محاسبه كند. هم چنین كشف آزمایشی روشی برای تعیین و تثبیت شكل زمین، تحقیقاتی درباره ماه، مقایسه تأثیرات جاذبه سیاره زهره با ماه بر روی زمین و تعیین رقم نسبتاً صحیح جرم زهره و ماه از دیگر فعالیت های علمی این ریاضی دان برجسته فرانسوی است. كلرو به خاطر تحقیقاتی كه در زمینه معادلات دیفرانسیل نیز انجام داده است، در مجامع علمی جهان شهرت دارد. این دانشمند شهیر سرانجام در ۱۷ می ۱۷۶۵م در ۵۲ سالگی درگذشت.

 

Share