روز جهانی مطبوعات

3 می
روز جهانی مطبوعات(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

مكتوبات و نوشته هایى كه چاپ و انتشار می یابند و برای مطالعه در دسترس عموم مردم قرار می گیرند اعم از كتاب، مجله، ماهنامه و... را مطبوعات می نامند. اما در عرف عام، مطبوعات بیشتر به روزنامه ها و مجله هایى اطلاق می شود كه اخبار روز و جدید در آن به چاپ رسیده باشد. از این رو، به پیشنهاد یونسكو و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نوامبر 1991م، روز سوم ماه مه هر سال به عنوان روز جهانی مطبوعات شناخته شده است. امروزه مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع رسانی، حركت و پیش بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی های لازم به جامعه برای بالا بردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی نقش مهمی دارند.

کلمات کلیدی: 
Share