تولد "آلفرد كبیر" امپراتور بریتانیا معروف به نجیب ترین پادشاه انگلستان (848م)

5 می
"آلفرد کبیر"نجیب ترین پادشاه انگلستان(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آلفرد كبیر معروف به نجیب ترین سلاطین كه از معروف ترین پادشاهان انگلستان است در چهارم فوریه سال 848 م در این كشور به دنیا آمد. وی پس از مرگ برادرش در 27 ژوئن 871م در 23 سالگی به سلطنت رسید. دوران سلطنت وی، مملو از جنگ با دانماركی هایى بود كه به انگلیس یورش برده بودند، اهمیت آلفرد در این است كه برای اولین بار، یك نیروی دریایى برای انگلیس تدارك دید و تحولی در ارتش ایجاد كرد. او هم چنین به علت نظمی كه در دستگاه عدالت به وجود آورد، یار ستمدیدگان لقب گرفت. او سرباز شایسته ای بود و مردانی جنگی و كارآمد را در ارتش به كار گرفت. وی ناوگان دریایى انگلیس را به حدی گسترش داد كه بر دریاها تسلط پیدا كرد. آلفرد كبیر هم چنین در زنده كردن علم و دانش در میان كشیشان و آموزش و پرورش برای جوانان و اشراف درباری نقش مهمی ایفا كرد و خود شخصاً بعضی آثار لاتینی را به زبان انگلیسی ترجمه نمود. پیروزی نهایى آلفرد در سال 896 م به دست آمد كه در آن، وی سپاهیان دانماركی را تار و مار كرد و در این پیروزی، تمام اروپای غربی از بند امپراتوری اسكاندیناوی ها رهایی یافت. وی پس از آن دست به اصلاحات و تدوین قانون هایی زد كه در آنها، عقاید مسیحی با اصولِ پادشاهی مركزی نیرومندی تركیب شده بود. آلفرد كبیر سرانجام در پنجم مه سال 900 م پس از بیست و نه سال سلطنت در پنجاه و دو سالگی درگذشت.

Share