تسلیم كامل آلمان در برابر متفقین و پایان جنگ جهانی دوم در اروپا (1945م)

7 می
تسلیم کامل آلمان در برابر متفقین,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

از سال 1943م، شكست های آلمان در جنگ جهانی دوم آغاز شد. به دنبال این شكست ها، روس ها در جبهه شرق، دست به تعرض شدیدی زدند و تا خاك آلمان و متصرفات این كشور در شرق اروپا پیش رفتند. در جبهه غرب نیز حملات متفقین با كمك ارتش امریكا شدت گرفت و بدین ترتیب در اواخر سال 1944م، پیشروی ارتش متفق در دو جبهه به طرف آلمان ادامه یافت. از اوایل سال 1945م متفقین از غرب و روس ها از شرق وارد برلین شدند. در این حال هیتلر خودكشی كرد و بسیاری از سران حزب نازی دستگیر شدند. بدین ترتیب با شكست كامل آلمان، جنگ جهانی دوم به پایان رسید. این جنگ در حدود 55 میلیون كشته و خسارات بسیار زیادی در جهان بر جای گذاشت.

Share