وفات عالم جلیل "شیخ عبدالله مامقانی"( 1351ق)

15 شعبان
شیخ عبدالله مامقانی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

عبدالله مامقانی در تاریخ 15ربیع الأول1290 هـ. ق درنجف اشرف دیده به جهان گشود. در پنج سالگی خواندن و نوشتن قرآن را آموخت و پس از اینکه آثار هوش فراوان در وی نمایان شد پدرش تعلیم وی را به عهده گرفت. سپس نزد سایر اساتید علوم اسلامی را آموخت. در ربیع الأول سال 1308 هـ. ق به درس خارج اصول و در محرم سال 1309 هـ.ق به درس فقه پدر حاضر شد و تقریرات آنها را نگاشت و تا زمان فوت پدرش (سال 1323 هـ. ق) این کار ادامه داشت. از سال 1309 هـ. ق به دستور شیخ حسن میرزا تألیف را آغاز کرد و تا پایان عمر بدین کار مشغول بود. دوران سطوح ایشان دو سال و نیم به طول انجامید؛ چون تمامی روزهای سال را به تحصیل اشتغال داشت و تنها روز عاشورا را تعطیل می کرد. در سال1322 به مشهد مقدس سفر کرد و در سال1338 به حج مشرف شد که مایه عزت شیعه را فراهم کرد. وی در این سفر به اقامۀ نماز جماعت بر طبق مذهب شیعه در برابر علمای مذاهب عامه پرداخت و هر شب افراد زیادی به او اقتدا می کردند.

 • از آثار علامه مامقانى می توان به این آثار اشاره کرد: «اجابة السئوال»، «ارشاد المستبصرین»، «ازاحة الوسوسة»، «تحفة الصفوة»، «تحفة الخیرة»، «تنقیح المقال فى علم الرجال» (در سه مجلد بزرگ، كه مشهورترین و مهم ترین تألیف اوست)، جوابات «المسائل البصریة»، جوابات «المسائل البغدادیة»، حاشیه بر «العروة الوثقى»؛ «الدر المنضود فى صیغ الایقاعات و العقود»، «مرآة الكمال فى الآداب و السنن» (و ترجمه  فارسى آن)، «سراج الشیعة فى آداب الشریعة»، «الفوائد الطبیة»، «كشف الاستار فى تكلیف الكفار بالفروغ»، «هدایة الانام فى حكم مال الامام»، «مجمع الدرر» معروف به «اثنى عشریه»، «مناهج الیقین».

Share