دستیگری و تبعید "سیدجمال الدین اسدآبادی" به دستور "ناصرالدین شاه" (1308 ق)

16 شعبان
 سیدجمال الدین اسدآبادی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

سیدجمال الدین اسدآبادی در شعبان سال 1254 ق در اسدآباد همدان به دنیا آمد. وی در ده سالگی همراه پدر به قزوین رفت و در مدت دو سال، در حوزه ی علمیه ی آن شهر،به فراگیری علوم اسلامی پرداخت. سیدجمال الدین سپس عازم تهران شد و در درس آقا سیدمحمدصادق طباطبایى همدانی حاضر گردید و توسط ایشان ملبس به لباس روحانیت شد. او در سال 1266 ق راهی نجف اشرف گردید و در محضر شیخ انصاری به كسب علوم تفسیری، حدیث، فقه، اصول، كلام، منطق، فلسفه، ریاضی، طب، هیئت و نجوم همت گماشت. سید در 1270 ق راهی هندوستان شد. وی در آنجا به سلطه ی استكباری انگلیس بر هند پی برد و به مقابله علیه آن پرداخت. او جهت شناسایى دنیای اسلام و راه های مقابله با استعمار، مسافرت های متعددی را به نقاط مختلف جهان انجام داد و فعالیت های گسترده ای را آغاز كرد. سیدجمال الدین اسدآبادی اتحاد دنیای اسلام با تمسك به قرآن و نیز بیرون راندن استعمار انگلستان ازسرزمین های اسلامی را می خواست و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی كرد. سید جمال الدین در سال 1308 ق از طرف ناصرالدین شاه به خارج از كشور تبعید شد. وی در 1310 وارد مركز خلافت عثمانی در اسلامبول گردید، ولی بعدها سلطانِ عثمانی علیه او كارشكنی كرد و در سال 1314 وی را مسموم كرد و به شهادت رسانید. سیدجمال الدین در اسلامبول مدفون است.

 

Share