چهل حدیث فاطمی - ۲

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

۱- حضرت فاطمه(س)مي فرمايند: و من، آن كلمه ي نيكوي خداوندم.[۱]
من فاطمه ام، واژه ي حسناي خداوند
از ماه نشان دارم و با آينه پيوند
من فاطمه ام، سرخ تر از خاطره ي سيب
من فاطمه ام، سبزتر از واژه ي لبخند

۲- حضرت فاطمه(س)مي فرمايند: و ما وسيله  ي ارتباط خدا با مخلوقاتيم.[۲]
سرشار نگاه آسمان كن ما را
از خود برهان و بي نشان كن ما را
اي واسطه ي فيض خداوند كريم
بر سفره ي دوست، ميهمان كن ما را

 

۳- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: و ماييم برگزيدگان خدا و جايگاه پاكي ها.[۳]
اي محرم راز جمع افلاكي ها
چون سرو، رها ز مجمع خاكي ها
يك جرعه زلال آفتابم بچشان
اي روح بلند قله ي پاكي ها

۴- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: ... و ما دليل هاي روشن خداييم.[۴]
در ظلمت شب، دليل راهم هستيد
چون كوه، هميشه تكيه گاهم هستيد
اي حجّت هاي روشن خالق مهر
در تيرگي زمانه ما هم هستيد

۵- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: ... و ما وارثان پيامبران الهي هستيم.[۵]
دريا صفتيد و روح باران داريد
چون سبزه طراوت بهاران داريد
هستيد شما وارث پيغامبران
در سينه هميشه نور قرآن داريد

۶- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، حج را براي استواري و تحكيم دين قرار داد.[۶]
تا چشمه ي عشق، جاري دين گردد
دل هاي همه، بهاري دين گردد
واجب شده حج به امر يكتاي بزرگ
تا مايه ي استواري دين گردد

۷- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، رسيدگي به خويشان را براي طول عمر و باعث فزوني در خويشان قرار داد.[۷]
چونان كه ادب به آبرو افزايد
اخلاص، به قدر هر نكو افزايد
اهل صله ي رحم اگر بود كسي
فرمود: خدا بر اهل او افزايد

۸- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، اطاعت از ما- اهل بيت عليهم السلام- را براي ايجاد نظم و همبستگي در مردم قرار داد.[۸]
خواهي ز گسستگي رهايي يابي
يا جلوه اي از نور خدايي يابي
فرمان ببر از اوامر حضرت دوست
تا راه به اوج كبريايي يابي

۹- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، صبر را وسيله ي استحقاق و شايستگي پاداش قرار داد.[۹]
گر پنجره ي نگاه تو غم دارد
صدها گره بزرگ و مبهم دارد
با صبر بر آن، رسي به پاداشي نيك.
كاين راه، هزار پيچ و صد خم دارد

۱۰- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، شرك را به منظور اخلاص بندگي، حرام نمود.[۱۰]
تا دور شود هر عمل از شيوه ي بد
اعمال همه، خالص و زيبا گردد
داناي تواناي عزيز يكتا
.بر دفتر شرك، مهر«باطل شد» زد

۱۱- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، وفاي به نذر را براي رسيدن به مغفرت و آمرزش خويش قرار داد.[۱۱]
اي آن كه به دل اميد رحمت داري
از حق طلب رحم و عنايت داري
در راه وفا به نذر خود سخت بكوش
گر ميل رسيدن به سعادت داري

۱۲- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، نيكي به پدر و مادر را سبب امان از خشم خود قرار داد.[۱۲]
خواهي برهي ز خشم ايزد، اي دوست
چون برگ، گناه تو بريزد، اي دوست
نيكي به پدر- مادرخود كن بسيار
از كار بدت لطف نخيزد، اي دوست

۱۳- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، جهاد را مايه ي عزّت و شكوه اسلام قرار داد.[۱۳]
چون سرو، هميشه آسمان همّت باش
هم قامت آسمان پر شوكت باش
وقتي كه جهاد، عزت اسلام است
جهدي كن و هم ركاب اين عزت باش

۱۴- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، امر به معروف را براي حفظ مصالح عمومي جامعه قرار داد.[۱۴]
هر جامعه اي كه اهل تقوي گردد
سرشار شكوفه و شكوفا گردد
يك قطره نكويي اگر آنجا افتد
با امر به معروف، چو دريا گردد

۱۵- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: از مؤمنين نيست كسي كه همسايه اش از شر و آزار او در امان نباشد.[۱۵]
حيف است طريق عشق را سد باشي
در روشني آب، مردّد باشي
در سايه ي سبز زندگاني، اي دوست!
همسايه چو با كسي شدي، بد باشي

۱۶- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: از بخل دوري كن، زيرا بخل درختي است در جهنم كه شاخه هايش در دنيا مي باشد و هر كس به آن شاخه ها بياويزد، داخل در جهنم مي شود.[۱۶]
آن شاخه كه بي ميوه قدي خم دارد
بخل است، كه ريشه در جهنم دارد
هر كس كه از آن شاخه بياويزد سخت
شك نيست- زمين خوردن محكم دارد

۱۷- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: سخاوت، درختي است در بهشت كه شاخه هايش در دنيا گسترده است و هر كس شاخه اي از آن را بگيرد داخل بهشت مي شود.[۱۷]
اي دوست! سخاوت، آسمان پيوند است
اين شاخه ي سبز باغ بي مانند است
چيد آن كه از اين شاخه گلي- بي ترديد-
در هر دو سرا، عزيز و عزّتمند است

۱۸- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: همانا از بندگان خدا، تنها دانشمندان از خدا مي هراسند.[۱۸]
زنهار! به جمع جهل، ملحق نشوي
گستاخ، در امر حضرت حق نشوي
با روشني علم، ره صبح بجوي
تا همدم تاريكي مطلق نشوي

۱۹- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: دو لشكر ظلم، با هم برخورد نمي كنند جز اين كه خداوند، آن ها را به خودشان وا مي گذارد.[۱۹]
در لشكر ظلم، مرد حق باور نيست
چون جامعه اي كه «نهي از منكر» نيست
وقتي كه به هم دو لشكر ظلم رسند
دستي به عنايت از سوي داور نيست

۲۰- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: بهترين شما كساني هستند كه با تواضع، ديگران را ياري مي كنند.[۲۰]
پرهيز كن از غرور، از «من» بودن
از سنگ شدن، شبيه آهن بودن
خواهي كه به بام رستگاري برسي
بايد كه چو خورشيد، فروتن بودن

۲۱- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: اگر به آنچه شما را امر نموديم عمل مي كني و از آنچه شما را بر حذر داشته ايم دوري مي كني از شيعيان ما هستي و گرنه هرگز.[۲۱]
با هر چه نكويي ست، نكو بايد شد
سرشار زلال آبرو بايد شد
مي خواهي اگر شيعه ي مولا باشي
فرمانبر امر و نهي او بايد شد

۲۲- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: از بخل دور باش، زيرا بخل مرضي است كه در شخص كريم وجود ندارد.[۲۲]
بخل از قطرات سبز باران دور است
فرياد كويري از بهاران دور است
بخشنده تر از بهار بايد بودن
بيماري بخل، از كريمان دور است

۲۳- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: همانا خداوند، نيكوكار بردبار با  عفت را دوست مي دارد.[۲۳]
در جاده ي  رنج، نا شكيبي نكني
با خواب سراب، خود فريبي نكني
از دامن پاكدامني خوشه بچين
تا خويش، دچار بي نصيبي نكني

۲۴- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: همانا حيا از ايمان است و نتيجه ي ايمان، بهشت مي باشد.[۲۴]
در دست سپيده، بركاتي دگر است
پيغام سحر را، كلماتي دگر است
اي آن كه اميد زندگاني داري
.در روشني حيا، حياتي دگر است

۲۵- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشتند.[۲۵]
در دامن روشني، كبوتر باشد
در ظلمت روزگار، اختر باشد
در باغ بهشت، شيعه ي آل علي
چون سرو سهي از همگان سر باشد

۲۶- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: همانا خوشبخت واقعي كسي است كه علي را چه در زمان حياتش و چه پس از وفاتش دوست بدارد.[۲۶]
در دفتر روشنايي و برگ سحر
نقل است چنين ز دختر پيغمبر:
آنان كه حقيقتا سعادتمندند
دارند به دل مدام، حبّ حيدر

۲۷- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: جانم فداي تو و جان و روح من سپر بلاهاي جان تو يا اباالحسن! همواره با تو خواهم بود- اگر تو در خير و نيكي به سر ببري با تو خواهم زيست و اگر در سختي ها و بلاها گرفتار شدي باز هم با تو خواهم بود.[۲۷]
گردم به فداي حضرتت يا مولا
اي روشن از انوار تو تاريكي ها
در نيك و بد زمانه همراه توام
هرگز نشوم از تو و عشق تو جدا

۲۸- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: آن لحظه اي كه زن در خانه ي خود مي ماند- و به امور تربيت فرزند مي پردازد- به خدا نزديك تر است.[۲۸]
آن گاه كه زن جامه ي تقوي پوشد
در تربيت صحيح طفلش كوشد
در سايه ي قرب خالق بي همتاست
از خانه ي او چشمه ي هستي جوشد

۲۹- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: بعد از غدير خم، خداوند براي هيچ كس عذر و بهانه اي باقي نگذاشته است.[۲۹]
بعد از غدير، آينه معنا گرفته است
آري؛ دوباره فصل نوي پا گرفته است
ديگر نمانده جاي دليل و بهانه اي
عشق علي ست؛ در دل ما جا گرفته است

۳۰- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: كسي كه عبادت هاي خالصانه ي خود را به سوي خدا فرستد، پروردگار بزرگ، برترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد.[۳۰]
در خانه ي دل ياد خدا جاري ساز
جان و دل خود، به سوي حق ده پرواز
خواهي برسد عاقبت نيك اي دوست
خالص شو و عاشقانه كن راز و نياز

۳۱- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: اول همسايه بعد اهل خانه.[۳۱]
اي شمع وجود عشق را پروانه
با بخشش و ايثار مشو بيگانه
همسايه به اهل خانه اولي بشمار
تا نور شود تيرگي كاشانه

۳۲- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: لذتي كه از خدمت حضرت حق مي برم، مرا از هر خواهشي باز داشته است.[۳۲]
شادم به لقاي روي او هر نفسي
جز او نبود براي من دادرسي
شوقي كه براي خدمت حق دارم
بسته است به روي من در هر هوسي

۳۳- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: بهشت، زير پاي مادران است.
آيينه اي از صفات داور باشد
سرچشمه اي از حيات كوثر باشد
در خدمت او باش كه فرمود: بهشت
در زير قدوم پاك مادر باشد

۳۴- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خشنودم به آنچه كه خدا و پيامبر او براي من رضايت دادند.[۳۳]
از دست مده آ نچه خدايت داده است
يا معرفتي كه مصطفايت داده است
مردان خدا هميشه راضي هستند
.بر آنچه خدا بدان رضايت داده است

۳۵- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: مثَلَ امام، مانند كعبه است. مردم بايد در اطراف آن طواف كنند نه آن  كه دور مردم طواف نمايد.[۳۴]
نور است امام، كعبه ي اميد است
تابان و فروزنده تر از خورشيد است
اندر دل شيعه مهر او كم نشود
چون گرد مدار لطف او چرخيده ست

۳۶- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: آنچه براي زنان نيكوست اين است كه- بدون ضرورت- مردان نا محرم را نبينند، و نامحرمان نيز آن ها را ننگرند.[۳۵]
گر زن به حجاب خويش مستور شود
از ديده ي آلوده و بد دور شود
نيكوست براي زن كه الگو گيرد
از فاطمه، تا شاخه اي از نور شود

۳۷- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: پاداش خوشرويي در برابر مؤمن، بهشت است.[۳۶]
آن كس كه گشاده رو و خوش رفتار است
دل خوش نه به اين جهان بي مقدار است
در باغ بهشت مي دهندش مأوا
سر خوش به لقاي حضرت دادار است

۳۸- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: تا زنده ام، همواره به ارزش هاي امام علي(ع) معترف خواهم بود.[۳۷]
فرموده چنين گوهر هستي زهرا:
سوگند به آن  كه داده هستي ما را
بر ارزش والاي علي معترفم
هرگز نكشم دست ز راه مولا

۳۹- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند متعال، امامت ما را براي ايمني از تفرقه قرار داد.[۳۸]
آرام شود تا دل خلق نگران
تا گم نكنيم راه؛ حيّ سبحان
در جامعه ايجاد امامت فرمود
تا تفرقه آتش نزند هستي مان

۴۰- حضرت فاطمه(س) مي فرمايند: خداوند، روزه را براي پابرجايي اخلاص واجب نمود.[۳۹]
تا پاك تر از نگاه مهتاب شويم
چون آينه بي رياتر از آب شويم
روزي ده خلق، روزه واجب فرمود
تا ناب تر از گوهر ناياب شويم

 

پی نوشت:
[۱] الفضائل/۸۰
[۲] دلائل الامامه/۳۲
[۳] ارشاد شيخ مفيد/۱/۲۷۰
[۴] ارشاد شيخ  مفيد/۱/۲۷۰
[۵] ارشاد شيخ مفيد/۱/۲۷۰
[۶] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۷] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۸] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۹] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۰] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۱] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۲] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۳] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۴] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۱۵] دلائل الامامه/۱
[۱۶] دلائل الامامه/۴
[۱۷] دلائل الامامه/۴
[۱۸] بحارالانوار/۲/۴۵
[۱۹] كشف الغمه/۲/۵۸۱
[۲۰] دلائل الامامه/۷
[۲۱] بحار الانوار/۶۵/۱۵۶
[۲۲] دلائل الامامه/۴
[۲۳] دلائل الامامه/۱
[۲۴] كافي/۲/۱۰۶
[۲۵] بحارالانوار/۶۵/۱۵۶
[۲۶] بحارالانوار/۲۷/۷۴
[۲۷] كوكب الدري/۱/۱۹۶
[۲۸] بحارالانوار/۴۳/۹۲
[۲۹] دلائل الامامه/۳۷
[۳۰] بحارالانوار/۶۷/۲۴۹
[۳۱] وسائل الشيعه/۷/۱۱۲
[۳۲] رياحين الشريعه/۱/۱۰۵
[۳۳] مناقب ابن شهرآشوب/۳/۳۵۱
[۳۴] بحارالانوار/۳۶/۳۵۳
[۳۵] بحارالانوار/۴۳/۵۴
[۳۶] بحارالانوار/۷۲/۴۰۱
[۳۷] بحارالانوار/۴۳/۳۸
[۳۸] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳
[۳۹] بحارالانوار/۲۹/۲۲۳

Share