درگذشت عالم و فقیه جلیل و مرجع بزرگ آیت اللَّه "ملاعلی آخوند همدانی" (1398ق)

17 شعبان
درگذشت آیت الله ملاعلی آخوند همدانی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

آخوند ملاعلی همدانی، در سال 1313 ق در یكی از روستاهای همدان به دنیا آمد. مقداری از دروس خود را در همدان خواند و سپس چند سالی در تهران ادامه ی تحصیل داد. وی در سال 1340 ق به قم رفت و از درس میرزا جواد ملكی تبریزی و آیت اللَّه حائری استفاده برد. آخوند ملاعلی همدانی در سال 1350 ق حسب امر آیت اللَّه حائری یزدی در همدان مقیم شد و حوزه ی علمیه ی همدان را تاسیس كرد. از وی تالیفات متعددی به جا مانده است. این عالم ربانی سرانجام در 85 سالگی در همدان دار فانی را وداع گفت و در همان شهر به خاك سپرده شد.

Share