بمباران وحشتناك بندر روتِردام هلند توسط آلمان در جریان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۰م)

۱۴ می
 بندر روتِردام هلند(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در جریان جنگ جهانی دوم، كشور هلند هم زمان با لوكزامبورگ، بلژیك و فرانسه مورد تهاجم نیروهای رایش سوم به سرفرماندهی آدولف هیتلر قرار گرفت. این حملات كه در ۱۰ مه ۱۹۴۰ آغاز شده بود، با پیروزی نیروهای آلمانی خاتمه یافت. و به خروج ملكه و اعضای كابینه دولت هلند از كشور و عزیمت آنان به انگلستان انجامید. هم زمان با آغاز حملات زمینی، بمباران های وسیع هوایى توسط بمب افكن های آلمان انجام می گرفت كه وحشتناك ترین آنها در شهر روتردام هلند به وقوع پیوست. در ۱۴ مه ۱۹۴۰، این شهر تاریخی توسط ۴۸۰ هواپیمای بمب افكن آلمان مورد هدف قرار گرفت و بیش از ۷۰% تأسیسات بندری و اسكله های آن و بسیاری از ساختمان های شهر ویران گردید. نیروی قوی و مجهز آلمان نازی و بمباران وسیع و گسترده هلند و به ویژه بندر روتردام توسط آلمانی ها باعث شد تا واحدهای جنگنده هلندی تاب ایستادگی و مقاومت را از دست بدهند. از این رو، نمایندگان هلند در ۱۵ مه ۱۹۴۰ با زمین گذاشتن سلاح ها، شرایط تسلیم را امضا نمودند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای آلمانی، شهر روتردام به سبك جدید بر بر روی ویرانه های تاریخی آن شهر بنا گردید.

Share