حمله هماهنگ آمریكا و عراق به ترمینال نفتی خارك (1367 ش)

25 اردیبهشت
حمله هماهنگ آمریكا و عراق به ترمینال نفتی خارك(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

در ادامه حمایت های آمریكا از رژیم متجاوز بعث عراق در حمله به ایران، سازمان جاسوسی آمریكا، سیا، اطلاعات محرمانه ایران را كه از طریق ماهواره های جاسوسی به دست آورده بود، در اختیار عراق قرار می داد. مقامات جاسوسی آمریكا در دیدارهای خود با مسؤولان عراقی، آنان را تحریك می كردند كه از برتری نیروی هوایی خود بیشتر استفاده نمایند و هدف های اقتصادی ایران را كه عموماً شامل تاسیسات نفتی و برق می شد، زیادتر و دقیق تر بمباران كرده و آنها را از بین ببرند، چرا كه برآورد سیا نشان می داد كه تعداد هواپیماها، تانك ها و موشك های عراق، چهار برابر ایران است. درنهایت بر اثر تحریك آمریكا، حمله هواپیماهای پیشرفته سوپراتاندارد فرانسوی عراق به جزیره مهم و نفتی خارك در 25 اردیبهشت 1367 موجب وارد آمدن خسارات سنگین گردید و قدرت صدور نفت آن جزیره را از 90 درصد كل صادرات نفتی ایران به كمتر از 50 درصد تقلیل داد.

 

Share