تشكیل دادگاه "اُپِری" به دستور امپراتور اتریش (۱۶۸۷م)

۱۵ می
تشكیل دادگاه اُپِری,قوه قضائیه,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یك سال پس از تصرف بخش هایى از مجارستان توسط اتریش، لئوپولد اول، امپراتور این كشور، در ۱۵ مه ۱۶۸۷م دستور تشكیل دادگاه معروف اپری را برای مجازات آزادی خواهان مجاری صادر كرد. این آزادی خواهان در پی پایان دادن به اشغال مجارستان توسط ارتش اتریش بودند. دادگاه اپری كه به قصابی اپری مشهور شد، در مدت شش ماه كار شبانه روزی و با به كارگیری سی جلاد، حكم قتل هشت هزار نفر را صادر كرد و این حكم ها نیز به طور دسته جمعی یا انفرادی اجرا شد.

Share