مصحف فاطمی - مقام معظم رهبری / صوت

«مصحف فاطمی»

البته من از جنبه های معنوی و روحی و الهیِ آن بزرگوار حرفی نمی توانم بزنم. من کوچکتر از این هستم که آن جنبه ها را درک کنم. حتّی اگر کسی درک هم بکند، نمی تواند آن چنان که حقِ  آن حضرت است، او را توصیف و بیان کند. آن جنبه های معنوی، عالم جداگانه ای است.

از امام صادق علیه الصّلاة والسّلام روایت شده است که فرمود: «انّ فاطمة کانت محدّثة؛» آن بزرگوار «محدّثه» بود. یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند. این، مشخّصه ای است که روایات متعدّدی درباره آن وجوددارد. «محدّثه» بودن مخصوص شیعه هم نیست. شیعه و سنّی معتقدند که در دوران اسلام، کسانی بوده اند یا می توانسته اند وجودداشته باشند که فرشتگان با آنها سخن بگویند. مصداق این در روایات ما، فاطمه زهراست. در روایت امام صادق علیه الصّلاة والسّلام چنین است که فرشتگان الهی نزد فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها می آمدند؛ با او حرف می زدند و آیات الهی را بر او می خواندند؛ همان تعبیراتی که نسبت به مریم، علیهاسلام در قرآن هست که: «ان اللَّه اصطفیک و طهّرک و اصطفیک علی نساء العالمین.» این عبارات را فرشتگان به فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها خطاب می کردند و می گفتند: «یا فاطمة، انّ اللَّه اصطفیک و طهَّرک؛» خدا تو را برگزیده و پاک قرارداده است. «و اصطفیک علی النساء العالمین؛» تو را بر زنان عالم برتری داده است. بعد امام صادق، علیه الصّلاة والسّلام، در همین روایت می فرماید: یک شب که ملائکه با آن حضرت مشغول صحبت بودند و این تعبیرات را می کردند، فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها به آنها فرمود: «ألیست المفضّلة علی نساء العالمین مریم؟» یعنی آن زنی که خدای متعال فرموده است «واصطفیک علی نساء العالمین» آیا مریم نیست که خدا او را بر زنان عالم برگزید؟ ملائکه در جواب، به فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها عرض کردند: «مریم نسبت به زنان دوران خودش برگزیده بود و تو نسبت به زنان همه دورانها - از اوّلین و آخرین - برگزیده هستی». این چه مقام معنوی والایی است! انسان عادّی - مثل ما - نمی تواند این عظمت و رتبه را به درستی، حتّی در ذهن خود، تصوّرکند. یا در روایتی از امیرالمؤمنین علیه الصّلاة والسّلام، نقل شده است که فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها به ایشان می گوید: «ملائکه می آیند و مطالبی را به من می گویند.» امیرالمؤمنین به ایشان می گوید: «وقتی صدای ملک را شنیدی، به من بگو تا آنچه را می شنوی بنویسم.» و امیرالمؤمنین، آنچه را که ملائکه به فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها املا می کردند نوشت و این، کتابی شد که در نزد ائمّه ما علیهم السّلام بود و هست و «مُصْحَفُ فاطمة» یا «صَحیفَةُ فاطمة» نامیده می شود.

در روایات متعدّدی است که ائمّه علیهم السّلام، برای مسائل گوناگون خود، به «مصحف فاطمه» رجوع می کردند. بعد امام می فرماید: «انه لیس فیها حلال و حرام»؛ در این کتاب، احکام حلال و حرام نیست. اما «فیها علم ما یکون»؛ بلکه همه حوداث جاری بشری در دورانهای آینده، در این کتاب هست. این، چه دانش والایی است! این، چه معرفت و حکمت بی نظیری است که خدای متعال به یک زن در سنین جوانی بخشیده! این، مربوط به مسائل معنوی است.«بیانات در تاریخ ۷۱/۹/۲۵»

Share