روز ملی و سال روز تصویب قانون اساسی نروژ(1814میلادی)

17 می
روز ملی و تصویب قانون اساسی نروژ(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كشور پادشاهی نُروژ با 323/758 كیلومتر مربع وسعت در شمال قاره اروپا و در همسایگی كشورهای سوئد، فنلاند و... قرار گرفته است. جمعیت نروژ در حدود 4/5 میلیون نفر می باشد و به دلیل دارا بودن رشد منفی جمعیت پیش بینی می شود كه جمعیت آن تا سال 2025 میلادی نیز 4/5 میلیون نفر خواهد بود. پایتخت آن شهر اسلو و از شهرهای دیگر این كشور، برگن، تروندهیم و استاوانگر قابل ذكرند. دین اكثر مردم نروژ پروتستان، زبان رسمی نروژی و واحد پول آن، كرون نروژ می باشد. نروژ كه از سالیان پیش تحت سلطه سوئد قرار داشت، در بیست و هفتم اكتبر سال 1905میلادی از سوئد مستقل شد و حكومت پادشاهی را اختیار كرد. هفدهم ماه مه و روز قانون اساسی در این كشور به عنوان روز ملی انتخاب شده است.

 

Share