كشته شدن "یپرم خان اَرمنی" از قاتلان شیخ "فضل اللَّه نوری" (1291 ش)

29 اردیبهشت
كشته شدن "یپرم خان اَرمنی" از قاتلان شیخ "فضل اللَّه نوری"(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

یپرم خان ارمنی، كه فردی قسی القلب و بی رحم بود در حدود سال 1244 ش (1865 م) در توابع گنجه در ارمنستان به دنیا آمد. در 22 سالگی قصد عزیمت به عثمانی را داشت اما دستگیر و به سیبری تبعید شد. سه سال بعد، از سیبری فرار كرد و به ارمنستان بازگشت. در 1280 ش به تبریز و سپس گیلان رفت و به همراه سپاهیان محمد ولی خان تنكابنی، سپهدار اعظم، برای فتح تهران حركت كرد. یپرم خان پس از فتح تهران به ریاست شهربانی رسید و در این منصب و به نام آزادی خواهی، جنایت های متعددی را مرتكب گردید. یپرم از جمله عوامل مؤثر در محاكمه و شهادت آیت اللَّه شیخ فضل اللَّه نوری بود و در این راه تلاش زیادی نمود. او همچنین مخالفان خود را به زندان انداخته و یا اعدام می كرد. سرانجام یپرم خان ارمنی در جریان نبرد با سالارالدوله، از شاهزادگان قاجار، كه در غرب كشور ادعای سلطنت كرده بود، كشته شد و زندگی ننگین او در 47 سالگی خاتمه یافت.

Share