فضیلت ماه رمضان-2/ پایه های اسلام

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
----------------------------
قال الباقر علیه السلام:
بنى الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه.

امام باقر علیه السلام فرمود:
اسلام بر پنج پایه استوار شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت و به هیچ چیز به اندازه آنچه در روز غدیر به ولایت تاکید شده، ندا نشده است.

منبع: فروع کافى، ج 4 ص 62، ح 1.

Share