مرگ شاه اسماعیل صفوی (1524م)

23 می
شاه اسماعیل صفوی(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

شاه اسماعیل صفوی موسس دودمان صفویان كه شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی ایران اعلام كرد 23 می سال 1524 میلادی پس از 23 سال سلطنت در گذشت. وی با تلاش خود به ایجاد یك دولت مركزی نیرومند در ایران نائل آمد و حدود ایران را به مرزهای زمان ساسانیان نزدیك ساخت. شاه اسماعیل بغداد، نجف و كربلا را متصرف و ازبكان را شكست داد ولی به علت نداشتن اسلحه آتشین و معتقد نبودن به چنین تسلیحاتی در جنگ چالدران در سال 1514 از عثمانی ها شكست خورد و غم این شكست را تا پایان عمر فراموش نكرد. شاه اسماعیل یکم هنگام مرگ 37 ساله بود. دودمان صفوی از تاریخ تاجگذاری شاه اسماعیل اول در 1501 تا سال 1736 به مدت 235 سال بر ایران حكومت كرد.

Share