روز ملی و استقلال كشور افریقایی "اریتره" از "اتیوپی" (1993م)

24 می
روز ملی اریتره,استقلال اریتره از اتیوپی,پرچم اریتره,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در سال 1952م، ایتالیا، اریتره را كه بخشی از اتیوپی به شمار می رفت و در سال 1936م اشغال كرده بود، بار دیگر به اتیوپی بازگرداند. اما مردم اریتره كه اكثراً خواستار استقلال بودند، مبارزه با حكومت اتیوپی را آغاز كردند. در سال 1991م، جبهه آزادی بخش اریتره، به همراه انقلابیون اتیوپی به چهارده سال حكومت دیكتاتوری هایله ماریام در اتیوپی خاتمه دادند و توافق كردند كه در سال 1993م با برگزاری یك همه پرسی، سرنوشت اریتره را مشخص كنند. در این همه پرسی، اكثریت قاطع شركت كنندگان، رأی به استقلال دادند و این كشور در 24 مه 1993م استقلال خود را اعلام كرد. اریتره در كنار دریای سرخ، 121/144 كیلومتر مربع مساحت دارد و با كشورهای اتیوپی، سودان و جیبوتی، هم مرز است. از جمعیت قریب به 4 میلیون نفری در حدود 70% مسلمانند. پیش بینی جمعیت اریتره تا سال 2025م بیش از 6 میلیون نفر خواهد بود. زبان رسمی و ملیت مردم، تیگرینیا و پایتخت این كشور، اَسمره می باشد. واحد پول، ناكفا و از شهرهای مهم آن عصب، كرن و مصوع است. نوع حكومت آن دولت انتقالی با یك مجلس قانون گزاری موقت است.

 

Share