خودكشی "هاینْریشْ هیمْلِرْ" رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان نازی (۱۹۴۵م)

۲۵ می
هاینْریشْ هیمْلِرْ,رئیس سازمان اطلاعات و امنیت آلمان نازی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

هاینریش هیملر از سران جنایت كار آلمان نازی در ۷ نوامبر ۱۹۰۰م در شهر مونیخ آلمان به دنیا آمد. وی از خانواده ای اشرافی بود اما برای امرار معاش به مشاغل گوناگون دست زد و در جریان تأسیس حزب نازی از نخستین اعضای آن شد. هیملر در سال ۱۹۲۹م به ریاست گروه پلیس سیاسی نظامی آلمان موسوم به اس اس رسید. ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم مبتنی بر تفوق و برتری نژاد آریایى و سركوب دشمنان داخلی و خارجی آلمان به رهبری یك پیشوا بود و هیملر نیز در پست های گوناگون خود، این تفكر و ایدئولوژی را دنبال می كرد. هیملر در سال ۱۹۳۶ به ریاست شهربانی آلمان رسید و در سال های میانی جنگ جهانی دوم به وزارت كشور منصوب گردید. وی در تمامی دوران مسئولیت های مختلف و گوناگونی كه برعهده داشت با بی رحمی و شدت عمل هرچه بیشتر رفتار می كرد و دامنه این برخورد آنچنان گسترده بود كه حزب نازی نیز تابع نظرات آن شده بود. هاینریش هیملر در این زمان از سفاك ترین افراد حزب نازی به شمار می رفت و عامل شكنجه و قتل عده بسیاری از انسان ها در اردوگاه های مرگ بود. در واقع در چند سال آخر حكومت نازی ها بر آلمان، هیمْلِر به سانِ یك دیكتاتور واقعی رفتار می كرد و حتی رؤسا و كارگردانان حزبی را هم دچار وحشت و اضطراب كرده بود. با این همه، وی در آستانه شكست آلمان در جنگ جهانی دوم، در آوریل ۱۹۴۵م به متفقین پیشنهاد داد كه آلمان بین انگلستان و فرانسه تقسیم شود ولی متفقین این پیشنهاد را نپذیرفتند. وی یك ماه پس از آن توسط نیروهای انگلیسی بازداشت گردید، اما قبل از رسیدگی به جرائمش به وسیله سیانور خودكشی كرد و در ۲۵ ماه مه ۱۹۴۵م در ۴۵ سالگی به عمرش خاتمه داد.

 

Share