اجازه انتخاب ممنوع

بهروز دلاور
انتخاب

خرد و عقلانیت ارزشمندترین گوهری است که آدمی در دست دارد. شاید اگر عقلانیت انسان را از او بگیریم دیگر نتوانیم هیچ هویتی برای او تعریف کنیم. زیباترین انسان ها بدون تردید خردمندترین آنها خواهند بود. با کوچکترین نگاهی که به اطرافمان بیندازیم متوجه خواهیم شد که شخصیت های بزرگ کسانی هستند که از قدرت اندیشه بیشتری نسبت به دیگران برخوردار هستند. مراقب باشیم بعضی ها می خواهند با یادداشت ها، شبکه ها و کتاب های خود بشریت را به سمتی بکشانند که به این نتیجه برسد که عقل و خرد به چه دردی می خورد؟! آنها دلسوز من و شما نیستند بلکه می خواهند مدیریت ذهن ما را در دست بگیرند. به ظاهر با دین اسلام مقابله می کنند اما با واژه پیام هایی که به خورد مخاطب می دهند می خواهند ما را به گونه ای تربیت کنند که هر چه ایشان گفتند بدون چون و چرا بپذیریم.

شما پاسخ محکمی بدهید و بگویید حتی یک درصد در عقلانیت خود تردید ندارم. خودم می خواهم با تأمل و تفکر راهم را پیدا کنم.

حتی دین اسلام هیچگاه نمی گوید در «اصول دین» تقلید کنید. زیرا اصول دین تقلید بردار نیست. مسلمان حتما باید پیرامون اصول دین خود، تحقیق و پژوهش نماید.

ما می خواهیم آزادانه اندیشه کنیم و اعتقاداتمان را از روی دلیل و منطق انتخاب کنیم به هیچ کس اجازه نمی دهیم به جای ما انتخاب کند.

 

کلمات کلیدی: 
Share