فلسفه و کلام

روز طبیعت

در موضوع نحوست ایام، دو مسأله است. یک مسأله این است که ما برخی روزهای سال را مبارک می شماریم و برخی را نحس و شوم، به اعتبار حادثه ای که در آن روز واقع شده، و مقصود ما این نیست که این روز از آن جهت که این روز است مبارک است یا این روز از آن جهت که...

چیستی و چرایی تربیت فلسفی

چیستی و چرایی تربیت فلسفی

جایگاه کلامی نظریه فطرت از منظر شهید مطهری

جایگاه کلامی نظریه فطرت از منظر شهید مطهری (ره)

مؤلفه های حسینی شدن و حسینی ماندن

مؤلفه های حسینی شدن و حسینی ماندن

مهدی باوری در غدیر

شبهات غدیر - فقط علی را دوست داشته باشید؟!!!

زیارت قبور

زیارت قبور و صحبت با مردگان حرام و شرک است؟!!!

بهشت و جهنم

آیا همه به جهنم میروند؟

دعا و توسل , توسل به انبیاء و اولیاء

توسل به انبیاء و اولیاء حرام و شرک است؟!!!

EPICURUS , اپیکور

پاسخ به شبهه قادر بودن خدا و مسئله خیر و شر

فریدریش ویلهِلم نیچه

رابطه مجازات ظالم در آخرت و سود مظلوم در دنیا چیست؟