شناخت خدا

هدایت الهی
شناخت خدا
اوّلاً شناخت خدا، خود بزرگترین افتخار و نعمت است و باید نوع نگاهمان را اصلاح کنیم؛ و ثانیاً اگر خداوند خودش مرحمت نمی کرد، هیچکس توان ورود در دایره شناخت او را پیدا نمی کرد

برخی می پندارند که خداوند، برخلاف میل آنها ایشان را مجبور به شناخت او و بندگی اش ساخته است. فارغ از جواب هایی که نسبت به این موضوع وجود دارد، باید بدانیم که اوّلاً شناخت خدا، خود بزرگترین افتخار و نعمت است و باید نوع نگاهمان را اصلاح کنیم؛ و ثانیاً اگر خداوند خودش مرحمت نمی کرد، هیچکس توان ورود در دایره شناخت او را پیدا نمی کرد. در دعای ابوحمزه ثمالی چنین می خوانیم: « بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَ دَعَوْتَنِي إِلَيْكَ وَ لَوْ لا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ؛ تو را به تو شناختم، و تو مرا بر هستى خود راهنمايى فرمودى، و به سوى خود خواندى، و اگر راهنمايى تو نبود، من نمي دانستم تو كه هستى؟»[۱] زیبایی های خلقت، عقل، فرستادن پیامبران الهی، قدرت نمایی های فوق العاده در زندگی هر یک از ما و... همه و همه نمونه هایی از راهنمایی بندگان است. البتّه با همه این هدایت ها باز هم هیچ اجباری در شناخت و اطاعت خدا وجود ندارد، گرچه انسان نیاز قطعی و ضروری به شناخت خدا دارد حتّی اگر خودش باور نداشته باشد.

 

پی نوشت:
[۱]. مفاتیح الجنان؛ دعای ابوحمزه ثمالی.

Share