ضیاءالصالحین پذیرش آتش بس پس از 15 روز كارشكنی توسط عراق (1367 ش) | ضیاءالصالحین

پذیرش آتش بس پس از 15 روز كارشكنی توسط عراق (1367 ش)

15 مرداد
قطعنامه 598 شورای امنیت,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

یك روز پس از گذشت پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران اسلامی، رژیم جنگ افروز عراق با بمباران نیروگاه اتمی بوشهر، خوی تجاوزگری خود را بار دیگر آشكار كرد. در ادامه، در 31 تیرماه، ناگهان حمله گسترده خود را به خاك جمهوری اسلامی ایران آغازنمود و قصد داشت تا بار دیگر خرمشهر را اشغال كند. اما رزمندگان جان بركف، جانانه در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی كرده و بعثیون را با دادن تلفات فراوان وادار به فرار كردند. سرانجام رژیم عراق با مشاهده قاطعیت مسؤولان جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق خود، چاره ای جز تن دادن به اجرای قطعنامه 598 ندید و آن را در 15 مرداد 1367 پذیرفت.

 

Share