ارتش بعث عراق

پرچم عراق,تظاهرات مردم عراق علیه اشغالگران,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

پس از حمله نیروهای امریكایى به عراق در 20 مارس 2003م و در پی فروپاشی رژیم بعثی، ابتدا ژنرال گارنر و سپس پل بِرِمِر مسئولیت

بمباران شیمیایی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

رژیم عراق كه از پیروزی در جبهه های جنگ علیه ایران ناامید شده بود، تصور می كرد با حملات شیمیایی می تواند خواسته های خود را بر ملت ایران تحمیل