کلیپ/ تاریخچه حرم های بقیع

لیست
  • کلیپ/ تاریخچه حرم های بقیع

وهابیان، بار نخست در سال ۱۲۲۱هجری قمری بخشی از بناهای قبرستان بقیع را ویران نمودند

و سپس با تکمیل سلطه خود بر حجاز در شوال سال ۱۳۴۴هجری قمری کلیه این بناها و گنبدها و آثار را ویران و اموال و اشیای گرانقیمت موجود در این اماکن را به تاراج بردند و نه تنها در مدینه، بلکه در هرجا گنبد و بارگاه و زیارتگاهی بود، به ویرانی آن اقدام کردند.

Share