پاورپوینت/ مناسک حج تمتع

موضوع: 
 احرام در مكه - اعمال مكه - بيتوته در منا - حلق يا تقصير - رمي جمره عقبه - رمي جمرات سه گانه - قرباني - وقوف در عرفات -وقوف در مشعر الحرام
پاورپوینت مناسك حج تمتع

پاورپوینت مناسك حج تمتع

عناوین پاورپوینت ها :

 احرام در مكه - اعمال مكه - بيتوته در منا - حلق يا تقصير - رمي جمره عقبه - رمي جمرات سه گانه - قرباني - وقوف در عرفات -وقوف در مشعر الحرام

Share

دیدگاه‌ها

خوبه برنامش