شعر قدسیان آسمان (شاعر:فضل الله نعیمی)

انجمن‌ها: 

شعر قدسیان آسمان (شاعر : فضل الله نعیمی)

ای کاروان ! ای کاروان
من دزد شب رو نیستم
من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

باز هوایی نیستم
تا تیهوی جان آورم
عنقای قاف غربتم
کی بانگ بر تیهو زنم؟

کی بانگ بر تیهو زنم؟

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

خاقان اردو دار اگر
از جان مگردد ایل من
صاحبقران عالمم
بر ایل و بر اردو زنم

بر ایل و بر اردو زنم

خیز ای توانگر پیش من
بنشین به زانوی ادب
من پادشاه کشورم
کی پیش تو زانو زنم؟

کی پیش تو زانو زنم؟

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

شعر قدسیان آسمان (شاعر : حضرت مولانا)

مطالب مرتبط: آلبوم کوچ عاشقانه - علیرضا عصار (دانلود صوت و متن)

Share

این شعر از قطب سلسله دراویش حروفیه فضل‌الله نعیمی ملقب به فضل علی شاه هستش

از فضل الله نعیمی نه مولانا

لطفا یکی و اینو معنی کنه.

لطفا یکی این شعر و معنی کنه.

برای معنی این یک کلاس درس میخواد