متن شعر باغ رویا (تنها تو بمان)

انجمن‌ها: 

متن شعر باغ رویا (تنها تو بمان)

ای چشم تو هم پیمانه
هم سنگ دوصد خم خانه

همه شور عشق و مستی ام از یک نگاه تو

از هر دو جهان بیگانه
شد خانه دل میخانه

چو تویی کنارم غم ندارم در پناه تو

با تو دنیا
باغ رؤیا

♬♫♩♫♬♬♫♩♫♬♫♩♫♬

در چشم تو صد میکده مِی میبینم
سرمستی دل با نگهی میجویم
در آینه جز نقش تو کی میبینم
کی جز ره مهر تو رهی میپویم

ای چشم تو هم پیمانه
هم سنگ دوصد خون خانه

همه شور عشق و مستی ام از یک نگاه تو

با تو دنیا
باغ رؤیا

♬♫♩♫♬♬♫♩♫♬♫♩♫♬

عشق تو پناهم
غیر از تو نخواهم

ای راحت جان من
شوق دو جهان من

با تو بود دنیا
باغ رؤیا

بی تو همه دردم
چون آتش سردم

ای مایه جوش من
ای از تو خروش من

با تو بود دنیا
باغ رؤیا

♬♫♩♫♬♬♫♩♫♬♫♩♫♬

ای شوق مستی من از تو، با من تنها تو بمان
راز دل قصه غم بشنو، سوز جان را بنشان
ای شور هستی من از تو، با من تنها تو بمان
راز دل از سخنم بشنو، سوز جان را بنشان

ای چشم تو هم پیمانه
هم سنگ دوصد خم خانه

همه شور عشق و مستی ام از یک نگاه تو

از هر دو جهان بیگانه
شد خانه دل میخانه

چو تویی کنارم غم ندارم در پناه تو

با تو دنیا
باغ رؤیا

Share