ضیاءالصالحین بدترین مردم از دیدگاه امیر مومنان | ضیاءالصالحین

بدترین مردم از دیدگاه امیر مومنان

انجمن‌ها: 

امام على عليه السلام:
بدترين مردم كسى است كه در كار پروردگارش، از مردم بترسد و در كار مردم، از پروردگارش نترسد

غررالحكم، حدیث ۵۷۴۰

Share