آداب معاشرت پیامبر اکرم (ص)

آداب مـعـاشـرت پـیـامـبـر اکـرم صل اللّٰه علیه و آل و سلم: پیامبر به اصحاب خود می فرمود: بدی های یکدیگر را نزد من بازگو نکنید زیرا من دوست دارم با دل پاک و خالی از کدورت نزد شما بیایم.
پیامبر فرمود: تکلف و زحمت بی جا در زندگی ما پیغمبران و امینان و پرهیزگاران نیست.
ابوذر می گوید: پیامبر بدون امتیاز در میان اصحاب خود می نشست هر گاه شخص غریبی وارد مجلس
می شد آن حضرت را نمی شناخت تا اینکه بپرسد ما از پیامبر خواهش کردیم تا اجازه دهد برایش جایگاهی قرار دهیم که اشخاص تازه وارد آن حضرت را بشناسد سپس سکویی از گل درست کردیم و حضرت بر آن
می نشست و ما نیز در دو سوی او می نشستیم.
از سیره و روش پیغمبر این است که هر گاه با جمعی سخن می گویی در میان آنان به یک فرد معین توجه مکن بلکه همگان را مورد نظر و عنایت خود قرار بده.

منبع. سنن النبی

انجمن‌ها: 
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.