ضیاءالصالحین حدیث/همسایه خوب | ضیاءالصالحین

حدیث/همسایه خوب

انجمن‌ها: 

قال الامام الحسن علیه السلام : یا ابن آدم، عف عن محارم الله تکن عابدا و ارض بما قسم الله سبحانه تکن غنیا، و احسن جوار من جاورک تکن مسلما.
امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند: ای پسر آدم، از آنچه خداوند حرام فرموده بگریز تا از عبادت کنندگان باشی، و بدآنچه خداوند سبحان برای تو مقدر فرموده راضی باش تا بی نیاز گردی و همسایه خوبی برای همسایگانت باش تا مسلمان باشی.

Share