ضیاءالصالحین حدیث/همسایه بد | ضیاءالصالحین

حدیث/همسایه بد

انجمن‌ها: 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اعوذ بالله من جار السوء فی دار اقامة، تراک عیناه و یرعاک قلبه ان راک بخیر ساءه و ان راک بشر سره.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند: به خدا پناه می برم از همسایه بد. چشمانش تو را
می بیند و دلش مراقب توست، اگر تو را در خوبی و خوشی دید ناراحت می شود و اگر تو را گرفتار و بد حال دید خوشحال می شود.

Share