سپاسگزار یا سپاسگذار کدام درست است؟

انجمن‌ها: 

سپاسگزار یا سپاسگذار ؟!

گاهی در پیام های دوستان مشاهده می شود که نسبت به یکدیگر ابراز لطف کرده و با گفتن کلمه «سپاسگزارم» مراتب تقدیر و تشکر را نسبت به یکدیگر اعلام می دارند ، اما نکات قابل توجهی در مورد «سپاسگزار یا سپاسگذار» وجود دارد که لازم دانستم مختصری درباره آن توضیح بدهم و آن  نحوه صحیح نگارش کلمه «سپاسگزار» است که برخی دوستان به صورت اشتباه آنرا «سپاسگذار» می نویسند ،عزیزان عنایت داشته باشند که این واژه ها (سپاسگزار یا سپاسگذار) دارای معانی مختلفی هستند:

واژه «سپاسگزار» که خیلی ها درانتهای پیام ها و نامه های اداری و غیره  بصورت «سپاسگذار» می نویسند اشتباه بوده و غلط است... !

دوستان عزیز و گرامی به خاطر داشته باشند که «گذار» از ریشه «گذاشتن» به معنی «قرار دادن» است همانند گذاشتن شیء و یا جسمی در محل یا مکانی مثل گذاردن میوه در یخچال.

اما «گزار» از ریشه «گزاردن» به معنای «انجام دادن فعل و کاری»  است همانند «گزاردن نماز» به معنای «به جای آوردن و انجام دادن فعل نماز».

اما سپاسگزار از کلمه «سپاس + گزار» (که در اصل گزارنده بوده و در اثر کثرت استعمال و زیبایی این صفت فاعلی مرکب آخرش (نده) افتاده و به صفت فاعلی مرکب مرخم تبدیل شده (سپاسگزار) = سپاس و شکر کننده و انجام دهنده فعل و کار تشکر و سپاس می شود که درست است.

در صورتی که اگر بنویسیم «سپاسگذار» از ترکیب «سپاس» + گذار (در اصل گذارنده بوده و (نده) آخرش حذف شده و به سپاسگذار تبدیل گشته = سپاس و تشکر قرار دهنده و تشکر گذارنده و کسی که تشکر می نهد که واضح است معنی درستی از آن استباط  نمی شود و غلط است.

سپاسگزار یا سپاسگذار کدام درست است؟

نتیجه اینکه «سپاسگزار یا سپاسگذار» کدام درست است؟ باید عرض کنم که؛ «سپاسگذارم»، «غلط» است «سپاسگزارم»، «درست» است.

شاید لازم باشد بدانید: ده دستور برای نگارش علمی و جذاب

Share

سلام.
عالی... سپاسگزارم

سپاسگذارم آلی بود

بابا این حَمه مغاله نوشته که صپاصگزار را با ز بنویسی اونوغت تو با ذ مینویسی
تاضه عالی رو حَم با آ نوشت. خخخ

سپاسگرازم

طن فردوثی در گور لرظید

پیشنهاد می کنم شما از اول دبستان شروع کنی. سپاسگزارم

عاخ عاخ چغد به دردم خورد چندین صال بود طو این مصاله گیر کردح بودم ممنون بابط کمکط گرهی از گرهای ظندگیم باز شد

بسیار تاثیرگذار بود دوست عزیز

بعضی ها خیلی خر تشریف دارند. بلانسبت خر. مردک.

عغا دمط گرم واغعا درگیر این مثعله بودم ... صپاصگذارم اض ثایط خوبطون

ی مقاله هم درباره ی تأثیر گذار (گزار) بفرمایید.

ممنون مقاله مفیدی بود

خیلی ممنونم از شما

ممنون

مفید بود سپاس