احکام، نماز و روزه سربازان و کارمندان

انجمن‌ها: 

✅ نظر حضرت عالی درباره نماز و روزه کسانی که به مدت معيّنی بيش از يک سال در شهری برای کار اقامت میکنند و يا سربازانی که به مدت يک يا دو سال برای انجام خدمات سربازی در شهری می‌مانند، چيست؟ آيا بعد از هر سفری بايد قصد اقامت ده روز کنند تا نمازشان تمام و روزه آنها صحيح باشد؟ و اگر قصد ماندن کمتر از ده روز را داشته باشند، نماز و روزه آنها چه حکمی دارد ؟
✅ در فرض سؤال نماز ایشان در آن شهر تمام و روزه‌شان صحیح است .

منبع:اجوبه الاستفتائات حضرت آیت الله خامنه ای

Share