جملاتی زیبا از حضرت علی علیه السلام

✅ مردم را با لقب صدا نکنید .
روزانه از خدا معذرت خواهی کنید .
✅ خدا را همیشه ناظر خود ببینید .
✅ لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید .
✅ بدون تحقیق قضاوت نکنید .
✅ اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود .
✅ صدقه دهید، چشم به جیب مردم ندوزید .
✅شجاع باشید، مرگ یکبار به سراغتان می آید .
✅ سعی کنید بعد از خود، نام نیک بجای بگذارید.
✅ دین را زیاد سخت نگیرید .
✅با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.
✅ انتقاد پذیر باشید .
✅ مکار و حیله گر نباشید .
✅ حامی مستضعفان باشید .
✅اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد، از او تقاضا نکنید .
✅ نیکوکار بمیرید .
✅خود را نماینده خدا در امر دین بدانید .
✅فحّاش نباشید .
✅بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید .
✅ رحم دل باشید .
✅با قرآن آشنا شوید .
✅تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید .
✅ گریه نکردن از سختی دل است .
✅ سختی دل از گناه زیاد است .
✅ گناه زیاد از آرزوهای زیاد است .
✅ آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است .
✅ فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست .
✅ محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست .

منبع : نهج البلاغه امیر مومنان حضرت علی علیه السلام

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.