خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن (این سه اصطلاح در قسمت پائین توضیح داده شده است) همراه با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی داده و سپرده شده و هدف، برگرداندن یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. اگر شخصی مالی را پیدا و در آن تصرفاتی علیه مالک کند، جرم خیانت در امانت محقق نمی شود زیرا آن مال به شخصی که آن را پیدا کرده است سپرده نشده است.

مرتبط: قَرض، امانتداری، عاریه

خیانت در امانت

استعمال کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است. برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

استعمال کردن در خیانت در امانت

تصاحب کردن در خیانت در امانت به چه معناست؟

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

تصاحب کردن در خیانت در امانت

اتلاف در خیانت در امانت به چه معناست؟

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است.

 

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی (نماینده مالک) به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه (دزدی) را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق (دزد) به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

خیانت در امانت زمانی مطرح می شود که فرد (مالک اموال) بتواند اثبات کند که مالک آن مال بوده است و اموال را به فرد یا افرادی به صورت امانت داده است که یا نگهداری نماید و یا برای کار معینی به مصرف برساند. سپس فرد امین از انجام وظایفی که به او سپرده شده است امتناع می کند و یا آن را به روش دیگری انجام می دهد.

حتی اگر مالی به امین سپرده شود ولی او فوت کند و ورثه اش در آن مال امانی تصرفاتی به نفع خود کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند زیرا مال به آنها سپرده نشده است. ولی خلاف درست نیست یعنی اگر امانت گذار پس از سپردن مال به امین فوت کند و امین مال را به ضرر ورثه امانت گذار تصرف و تصاحب کند، جرم خیانت در امانت محقق می شود زیرا عنصر سپردن وجود دارد.

اتلاف در خیانت در امانت

شکایت خیانت در امانت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم خیانت در امانت کمتر می باشد.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند.
 • وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و محکومیت شخص خائن اقدام کند.
 • وکیل می تواند بعد از محکوم شدن فردی که مبادرت به خیانت در امانت کرده است، برای استرداد مال اقدام کند.
 • وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

شکایت خیانت در امانت

سوالات خیانت در امانت

در صورتی که اموالی نزد فرد سپرده نشده باشد و تلف شود خیانت در امانت می باشد؟

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.

در صورتی که مال سرقت شده به امانت سپرده شود و تلف شود خیانت در امانت خواهد بود؟

سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

در صورتی که فرد امین با خودروی مورد امانت مسافرکشی کند چه جرمی را مرتکب شده است؟

شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند مرتکب خیانت در امانت شده است.

آیا مطالبه وجه چکی که به امانت داده شده است خیانت در امانت محسوب می شود؟

بله در صورتی که چک به صورت امانت داده شده باشد نمی توان برای وصول آن اقدام کرد و در این صورت خیانت در امانت قابل اثبات است.

برای اینکه قصد امانت دادن مالی را داشته باشیم باید حتما امانت نامه تنظیم شود؟

خیر امانت دادن یک مال به فردی به هر لفظ و قیدی امکان پذیر است و نیازی به امانت نامه نمی باشد.

اگر مرد اقدام به جابجایی و تصرف در جهیزیه زن کند خیانت در امانت می باشد؟

خیر جهیزیه زن به دلیل اینکه متعلق به خود می باشد و به امانت به مرد داده نشده است خیانت در امانت نخواهد بود.

آیا امانتی بودن چک را می توان با شهادت شهود اثبات کرد؟

در صورتی که با شهادت شهود علم قاضی تبدیل به یقین شود و محرز شود که چک امانت بوده است قابل اثبات است که معمولا صرف شهادت شهود کافی نخواهد بود.

آیا به اجرا گذاشتن چک ضمانت موجب تحقق خیانت در امانت می شود؟

اگر مورد ضمانت انجام شده باشد وصول آن موجب خیانت در امـانت خواهد بود.

آیا مجازات خیانت در امانت سوء پیشینه خواهد داشت؟

در صورتی که مجازات حبس بین دو تا پنج سال باشد دو سال سوء پیشینه موثر خواهد داشت.

اگر فرد امین از خودروی مورد امانت استفاده شخصی کند چه مجازاتی دارد؟

در این صورت به معنی استعمال کردن در خیانت در امـانت می باشد و فرد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

سوالات خیانت در امانت

مراحل طرح شکایت خیانت در امانت

 • شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید.
 • پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 • در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم خیانت در امـانت را پیگیری می کند.

مراحل طرح شکایت خیانت در امانت

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

 • مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه مدارک و مستندات در خصوص اموالی و یا اسنادی که مال به صورت امانت داده شده است و سپس مورد خیانت در امـانت قرار گرفته شده است.

مدارک لازم برای شکایت خیانت در امانت

منبع: وکلای یاسا

Share