معنای عید فطر

انجمن‌ها: 

معنای عید فطر

واژه "عید" از ریشه"عود" به معنای بازگشت پی در پی و در عرف و شرع به ایامی اطلاق می شود که دربردارنده سرور و شادمانی باشد. در قرآن کریم از زبان حضرت عیسی (علیه السلام) آمده است: "انزل علینا مائدةً من السماء تکون لنا عیدا” یعنی : بر ما مائده و سفره آسمانی نازل فرما تا آن روز عید ما باشد.

"فطر" نیز به معنای آفرینش ابداعی، افتتاح و سرآغاز و اندازه گیری آرد و آب و سرشتن خمیر و مهیا نمودن آن برای پخت است و وجه تسیمه این واژه به لحاظ باز کردن روزه پس از سی روزاست.

واژه «فطر» از فطرت گرفته شده و به معنای سرشت است. بنابراین معنای عید فطر ؛ یعنی بازگشت به فطرت و سرشت. 

بازگشت از این نظر که آیا رابطه ما با فطرت پاک انسانی به طور صحیح برقرار است یا نه؟ آیا آن اعماق روح و فطرت پاکی که خداوند به ما داده و بر اثر حجاب های جهل، انحراف و گناه، زنگار بر رویش نشسته، در کلاس ماه رمضان زنگارها زدوده شده اند یا نه؟ که اگر چنین است باید ابتدای نجات و آغاز پیروزی بر طاغوت نفس را در نماز عید فطر اعلام بدارند و جشن بگیرند. به عنوان این که: آن چه را در ماه رمضان آموخته اند و در راه خودسازی و بهسازی به کار برده اند ابراز بدارند، با کلمات و حرکات، بلکه در قلب و درون، با تمام وجود و احساس، و با شعار آمیخته با شعور و فریاد برون و درون که: «الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد والحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا؛ خدا بزرگ تر از آن است که توصیف گردد.

معنای عید فطر

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه عید فطـــر - ویژه نامه بازگشت به فطرت

Share