رازی که در دل یکی از معابد بدنام تایلند ناگفته مانده بود، آشکار شد! +تصاویر

انجمن‌ها: 

رازی که در دل یکی از معابد بدنام تایلند ناگفته مانده بود، آشکار شد! +تصاویر

ببرهایی که از معبد بدنام تایلند نجات یافته بودند، به طرز عجیبی مردند!

حدود 4 سال قبل 147 ببر از یک معبد بحث برانگیز بودائی در تایلند که مکانی برای جذب حیوانات بود، بیرون آورده شدند اما طبق آنچه انتظار می رفت آینده روشنی در انتظار این ببرها نبود. از زمانی که این ببرها از "معبد ببر" بیرون آمده اند، 86 ببر بخاطر ویروسی مرده اند که اغلب گریبان گیر گربه های بزرگی می شود که تحت فشار و استرس تغییر مکان هستند.

ببرهایی که از معبد بدنام تایلند نجات یافته بودند، به طرز عجیبی مردند!

این معبد در سال 2015 بخاطر وجود حیوانات وحشی بسیار و رفتار غیراخلاقی با آنها توسط مقامات مورد تفتیش قرار گرفت. حالا مرگ تراژدی این حیوانات مقامات را به پرسش این سؤال واداشته که علت مردن ببرها پس از آزادی از معبد و قرارگیری در شرایط ایمن چیست. از آنجایی که ببرها احتمالاً نمی توانند در محیط وحشی دوام بیاورند، آنها را در قفس های کوچکی نگهداری کرده و به آنها واکسن ضد هاری تزریق شده است. این شرایط در کنار غذای مناسب و مکمل ها می تواند باعث بهبود وضعیت آنها شود اما طبق گفته های ادوین ویک، مؤسس انجمن دوستداران محیط زیست تایلند، بودجه کمی که دولت در اختیار آنها گذاشته انجام کارهای ضروری را غیرممکن ساخته است.

ببرهایی که از معبد بدنام تایلند نجات یافته بودند، به طرز عجیبی مردند!

ببرهایی که از معبد بدنام تایلند نجات یافته بودند، به طرز عجیبی مردند!

او می گوید: «اگر بخواهیم صادق باشیم، چه کسی مسئولیت این ببرها را به عهده می گیرد؟ شاید مقامات از کشورهای دیگر کمک بگیرند، در صورتی که می توانند خودشان همه کارها را انجام دهند.» اگرچه تایلند متعهد است که تعداد ببرهای در قفس نگهداری شده را کاهش دهد اما تعداد این ببرها همچنان رو به افزایش است. طبق آمار حدود 2000 ببر در تایلند بصورت خصوصی در قفس زندانی شده اند.

رازی که در دل یکی از معابد بدنام تایلند ناگفته مانده بود، آشکار شد!

رازی که در دل یکی از معابد بدنام تایلند ناگفته مانده بود، آشکار شد!

منبع: matadornetwork.com

Share