قان تؤکر چشمیم، خیال ائتدیکجه هول محشری - فضولی

انجمن‌ها: 

قان تؤکر چشمیم، خیال ائتدیکجه هول محشری - فضولی

ای وجود کاملین، اسرار حکمت مصدری،
مصدر ذاتین اولان اشیا صفاتین مظهری.

مظهری هر حکمتین سن سن کی، کلک قدرتین
صفحۀ افلاکه نقش ائتمیش خطوط اختری.

اختری مسعود اولان اولدیر کی، طبع پاکی نین
قابل فیض اول الطفوندن صفای جوهری.

جوهری معیوب اولان ناقص منم کیم، متصل
سعددیر خطین خیالیله ضمیریم دفتری.

دفتر اعمالیمین خط خطادن دیر سیاه،
قان تؤکر چشمیم، خیال ائتدیکجه هول محشری.

محشری اشکیم وئرر سیلابه، گر روز جزا
اولماسا مقبول درگاهه سرشکیم گوهری.

گوهریدیر عشق بحری نین، فضولی، آب چشم،
لیک بیر گوهر کی، لطف حق اونا دیر مشتری.

پدیدآورنده: 
Share