محبت نمی گذارد مُحب آرام بگیرد - آیت الله بهجت (ره)

انجمن‌ها: 

محبت نمی گذارد مُحب آرام بگیرد - آیت الله بهجت (ره)

زمانی که ما در کربلا بودیم، آقا شیخ عبدالله مامقانی در قید حیات بودند. گفته می شد که ایشان شبانه روزی چهار ساعت می خوابید، ولی در کتاب رجالش نوشته است:

تالیف این کتاب سه سال طول کشید و من در این مدت، شبانه روزی سه ساعت می خوابیدم!

اینها اتمام حجت است برای کسانی که خیال می کنند اگر خوابشان مقدار اندکی از هشت ساعت کم شود، می میرند.

شیخ آقا بزرگ تهرانی هم در وقت تالیف، نشسته می خوابید. ایشان هر روز مقداری می نوشت، حتی روزی که وفات کرده بود، به یک پهلو تکیه نموده و مقدار نوشته بود.

محبت نمی گذارد مُحب آرام بگیرد

منبع : در محضر بهجت ،کتاب اول، صفحه 356

پدیدآورنده: 
Share