شعر ترکی حضرت رقیه (س)- رحیم منزوی اردبیلی

انجمن‌ها: 

شعر ترکی حضرت رقیه (س)-رحیم منزوی اردبیلی

ای   عمه سینون     زینت     آغوشی      رقیه

پوزقون    چمنون     بلبل     خاموشی     رقیه

یاننام  غموه   چوخ   ایلدون  بیر  گئجه  شیون

علت   خبر  آلدیم   نیه چوخ   ناله    ایدورسن

آهسته   قولاقیمه   دیدون   عمه   آجام  من

پوزدی   منی   اول   کلمه   سر گوشی    رقیه

بو شامیده  حشره کیمی  پاینده دی   قبرون

آفاقه    اولا     قبله      برازنده دی     قبرون

من فتح   ایلدیم شامی  نماینده دی   قبرون

لایقدور    اولا   باش   توکی   رو پوشی رقیه

ای    بلبل    خوش    نغمه    گلزار   حسینی

وی      مدفنی      آئینه        انوار    حسینی

دور   قویما    نواسیز   گیده     زوار   حسینی

سن سن   بو  یولون  نغمه لی چاووشی رقیه

گل یاپراقی تک شمری گورن  وقته  اسردون

ناچار    قالوب    رشته     گفتاری   کسردون

اکبر     یانینا    گیتمگه سن  چوخ  تلسردون

دور   عهد   و   وفایه   ایله   همدوشی   رقیه

اولدی   ایاقون     آبله     بو    شامه    گلنده

آخر  سنی  صیاد     اجل    سالدی    کمنده

تای توشلارون  ایندی  سنی گوزلولله  وطنده

قویما گوزی   یولدا    قالا   تای  توشی  رقیه

قبرون   ویرر  آفاقه   سنون   درس   حقیقت

مظلومیتون   (( منزویه ))    گوسترور   عبرت

آخر  ایشیدور    وعظ  حقی  اهل   شقاوت

گر    اولسا    حقیقت    شنوا    گوشی    رقیه

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

شعر از : رحیم منزوی اردبیلی

پدیدآورنده: 
Share